Në Vitet 90′ U Nis Për Në Francë Me Para BoRxh/ Ja Si Duket Sot AkTorja E Njohur Shqiptare Që E Duan Të Gjithë

Në vitet 90′ u nis për në Francë me para bo rxh/ Ja si duket sot ak torja e njohur shqiptare që e duan të gjithë.Në vitet 90′ u nis për në Francë me para bo rxh/ Ja si duket sot ak torja e njohur shqiptare që e duan të gjithë

Sesilia Plasari la gj urmë ki nematografinë shqiptare para viteve ‘90, si një ndër ak toret me të ta lentuara dhe të bukura të kohës por më pas, gjatë hy rjes së de mokracisë, ajo em i gr o i dr ejt Francës.

Prindërit e saj u fu tën në bo rxh për vajzën e tyre qe ti pa guanin flututurimin drejt Parisit Aktorja u bë e njohur në moshën 23 vjeçare në ko medinë që pë lqehet edhe ditët e sotme, “Edhe ashtu edhe kështu”, ku lu ajti kr a h Frederik Ndocit.


Comments

37 responses to “Në Vitet 90′ U Nis Për Në Francë Me Para BoRxh/ Ja Si Duket Sot AkTorja E Njohur Shqiptare Që E Duan Të Gjithë”

 1. Marvelous, impressive

 2. wow, amazing

 3. nice content!nice history!! boba 😀

 4. nice content!nice history!! boba 😀

 5. wow, amazing

 6. nice content!nice history!! boba 😀

 7. nice content!nice history!! boba 😀

 8. wow, amazing

 9. wow, amazing

 10. wow, amazing

 11. wow, amazing

 12. nice content!nice history!! boba 😀

 13. lost money

 14. lost money

 15. I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out an honest service to meet your needs.

 16. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it was only frustration along with doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest site to fulfill your requirements.

 17. I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was purely disappointment and concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, find a more reputable service for your needs.

 18. I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it was only dismay as well as doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, look for an honest site for your needs.

 19. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was nothing but frustration and concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find a trustworthy platform for your needs.

 20. I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it was only frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

 21. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been purely frustration as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find an honest platform for your needs.

 22. I urge you stay away from this platform. My personal experience with it has been only disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 23. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been nothing but frustration and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, find a more reputable site to fulfill your requirements.

 24. I strongly recommend steer clear of this platform. My personal experience with it was purely frustration as well as suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for a more reputable service for your needs.

 25. I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been only frustration as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable service for your needs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *