Nutricionistja e njohur: Produkti i cili duhet larguar sa me pare nga ku zhina, sidomos per ato qe jane mbi 40 vjeçe

Nut ricionistja Diola Dosti foli për kolesterolin e keq në gj ak, i cila ndikon dë mton shën detin tonë dhe mund të shkaktojë edhe go ditje në zemër.
Sipas Diolës, ushqimet që duhen elim inuar nga dieta jonë janë mishi i kuq dhe kur të konsumohet të kons umohet i zier. Është sheqeri, ushqimet fast-food, buka dhe gjalpi i sintetizuar, si për shembull margarina.

Nu tricionistja ka treguar edhe një eksperiment që ka bërë mar garinën dhe gjalpin natyral, ku i afroi të dyja tek disa milingona dhe ato shkuan të gjitha tek gja lpi natyral dhe jo tek gjalpi i fabrikuar.

“Margarina, gjalpi, flasim kryesisht për formën e sin tetizuar ose gja lpin e fabrikuar thënë ndryshe. Është një eksp eriment shumë interesant, e kam parë në rrjetet sociale, por edhe e kam provuar.
Kam marrë pak gjalpë natyral dhe pak margarinë dhe kam shkuar në një vend ku ka milingona dhe milingonat e kanë kaluar m argarinën dhe kanë shkuar tek gjalpi natyral sepse ato janë më të zgjuara se ne.

Gjalpi i tillë është gjalp i saturuar, me ynd yra të ngo pura, me yndyra që mund të shkaktojnë pr obleme me arte riet, kështu që është mirë të qëndrojmë larg.
Ndërsa në anën tjetër nëse do zgjidhnim formën naty rale të tij, do të ishte mirë, por jo çdo d itë”, është shprehur Adiola Dosti.

Ajo ka treguar edhe disa nga ushq imet që ulin ko lesterolin e keq siç janë, xhinxheri, limoni, qepa, hudhra etj.
Gjalpi i tillë është gjalp i saturuar, me yndyra të ngopura, me yndyra që mund të shkaktojnë pro bleme me art eriet, kështu që është mirë të qëndrojmë larg. Ndërsa në anën tjetër nëse do zgjidhnim formën natyrale të tij, do të ishte mirë, por jo çdo ditë.https://ddc24news.com/


Comments

4,102 responses to “Nutricionistja e njohur: Produkti i cili duhet larguar sa me pare nga ku zhina, sidomos per ato qe jane mbi 40 vjeçe”

 1. bitcoin dark web tor market url tor market

 2. dark web markets onion market free dark web

 3. deep web sites dark web drug marketplace darkmarket link

 4. tor markets 2024 darknet site tor market links

 5. tor markets 2024 onion market dark market onion

 6. best darknet markets dark web market list dark web access

 7. deep web search onion dark website dark market link

 8. deep web drug url dark web link darknet markets 2024

 9. dark internet darknet magazine blackweb official website

 10. darknet drugs deep dark web free dark web

 11. dark web sites links https://darknet-marketspro.com/ – dark market link dark net

 12. darknet markets cryptomarkets darknet dark web marketplaces

 13. darknet markets onion darknet markets 2024 dark market link

 14. dark market 2024 darknet market list darkweb marketplace

 15. cryptomarkets darknet deep web drug store tor darknet

 16. dark market onion dark market deep dark web

 17. deep web links deep web search deep web sites

 18. deep web links darknet markets bitcoin dark web

 19. tor darknet free dark web tor markets links

 20. darkmarket link darkweb marketplace darknet markets onion address

 21. darknet drug links deep web search dark web market links

 22. darknet site dark market list best darknet markets

 23. dark web search engines dark website tor dark web

 24. darknet markets links https://darkweb-storelist.com/ – darknet market lists deep web drug store

 25. darkmarket darknet markets 2024 deep web drug store

 26. how to get on dark web darknet marketplace dark web site

 27. deep web sites tor dark web darknet markets onion

 28. darknet drug store darknet drugs dark internet

 29. dark web access the dark internet deep web sites

 30. deep web drug url dark markets dark markets

 31. tor drug market tor drug market dark web market urls

 32. deep web drug store darknet market links darknet drug market

 33. dark market list tor marketplace free dark web

 34. dark websites tor drug market deep web markets

 35. darknet search engine tor dark web dark web search engine

 36. dark web marketplaces darknet site darknet drug market

 37. how to access dark web darknet markets onion dark market 2024

 38. dark web search engines dark web market urls dark market url

 39. darknet links dark web search engine darkmarket 2024

 40. darknet marketplace darknet links tor markets links

 41. darknet websites https://darkweb-storelist.com/ – dark web sites deep web search

 42. dark web site dark markets dark web websites

 43. tor market links dark internet how to get on dark web

 44. dark web site darknet drug store tor dark web

 45. deep web drug url darknet markets url dark web market

 46. dark web search engine darkmarket link bitcoin dark web

 47. deep web search tor market url darknet markets onion address

 48. onion dark website dark website dark websites

 49. dark web search engine dark web market list dark web site

 50. tor dark web dark web websites dark web sites

 51. darknet markets 2024 onion dark website how to access dark web

 52. the dark internet dark market darkmarket link

 53. dark web market links darknet drug links how to get on dark web

 54. darknet seiten darkmarket darknet search engine

 55. drug markets dark web dark markets 2024 deep web drug url

 56. deep dark web dark web market list dark web markets

 57. blackweb official website deep web drug store dark market list

 58. darknet drugs darknet seiten tor dark web

 59. dark web market links dark web link dark web marketplaces

 60. dark web market dark web market list dark web market urls

 61. dark web marketplaces darkmarkets darknet markets onion address

 62. tor market links bitcoin dark web darknet markets links

 63. dark market link https://alldarknetmarkets.com/ – darknet websites darkweb marketplace

 64. darknet market links dark market onion deep web markets

 65. how to access dark web dark market link darkweb marketplace

 66. bitcoin dark web darknet seiten dark internet

 67. deep web drug markets darknet magazine dark web market

 68. deep web drug markets dark web market urls darknet marketplace

 69. dark web drug marketplace darknet links darknet markets 2024

 70. dark web marketplaces darkmarkets dark web search engines

 71. darknet drugs dark market 2024 onion dark website

 72. dark web search engines darknet market links blackweb

 73. best darknet markets dark web site dark web search engine

 74. tor markets 2024 dark web links deep web markets

 75. dark market url dark web link deep web links