web stats Qëllimi i tij është të ketë 50 fëmijë: Ai jeton me 3 gra dhe kur ato e zemërojnë, ai ua mohon këtë. – News