web stats Ata duheshin shumë, por babai i saj nuk ja jepte për gru.a edhe pse ajo mbeti shtatëzanë. Ajo që ndodhi 56 v.ite më vonë do t’ju përlotë edhe juve… – News