Si ndodhi ope.racioni sek.ret në morg në natën e vd.ekjes së Enverit / Rrëfim i rallë

LAJME

Publikohet intervista e Edmond Lakos, një nga piktorët grimier më të njohur të Radio-Televizionit Shqiptar,

i cili në prillin e vitit 1985 u thërrit urgjent në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku një njeri i Sigurimit të Shtetit e mori dhe e dërgoi në m.o.rgun e Tiranës ku ndodhej tr.upi i pa.jetë i dik.tat.orit Enver Hoxha.

Cilat ishin porositë që iu dha Sulo Gradeci grimierit Lako dhe dy kolegëve të e tij dhe si e rregullonin ata fytyrën e prishur të udhëheqësit ko.mun.ist gjatë gjithë atyre ditëve që zhvilloheshin homa.zhet…

Në Drejtorinë e Dytë të Ministrisë së Punëve të Bre.ndëshme na priti një person i Sigurimit, i cili më mori me makinën e tij dhe menjëhërë më çoi në m.o.rgun e Tiranës, te go.dinat e spit.aleve që ishin rrethuar me ush.tarë të shumtë të Gar.dës së Republikës. Sapo zbritëm, aty u takova edhe me një koleg timin, të quajtur Valter, të cilin e kishin marrë nga Kinostudio.

Pas kësaj erdhi dhe na takoi Sulo Gradeci, i cili na tha:
“Po pse, vetëm ju të dy keni ardhur, duhet edhe një grua”.
Pas atyre fjalëve u nis menjëherë makina që më kishte sjellë aty, dhe pas pak minutash ajo solli edhe Zhaneta Petushin, grimieren tjetër të Radi-Televizionit Shqiptar.

Pas kësaj ne të tre na shoqëruan duke na futur brenda mo.rgut, ku në një nga tavolinat e tij gjendej tru.pi i pa.jetë i Enver Hoxhës, të cilin e kishin mbuluar me një ça.rçaf të ba.rdhë dhe vetëm ko.ka i dukej. Aty Brenda m.o.rgut ndodheshin dy-tre infermiere dhe disa civilë të Sigu.rimit të Shtetit që komunikonin me radio me shefat e tyre.

Nga ata që na dhanë udhëzime dhe nga ndihmës mj.eku personal i Enverit ne mësuam se një k.irurg i njohur me origjinë nga Shkodra për gjithë natën kishte kryer .ope.racio.nin pla.stik në fyt.yrën e Enverit. Ai i kishte tër.hequr lëk.urën e pjesës së mbr.apme të qa.fës, me qëllim që t’i ele.minonin rru.dhat e fytyrës dhe ato të qa.fës.

Njeriu që dëshmon për Memorie.al është mjeshtri i grimit, Edmond Lako, një nga piktorët-grimier më të njohur të Radio Televizionit Shqiptar, i cili tregon historinë e rrallë që ai ka për.jetuar për disa ditë në prillin ‘85-ës, kur u thirr për të bërë gr.imin e fytyrës së paj.etë të Enver Hoxhës.