Si dështoi plani Grek për ta push.tuar Shqipërinë gjatë viteve 97? Pamje të rralla

LAJME

Si dështoi plani Grek për ta push.tuar Shqipërinë gjatë viteve 97? Pamje të rralla
Si hartoi Greqia ndër.hyrjen në jug të Shqipërisë në vitin 1997? Pamje të rralla

Plani i Greqisë për pus.htimin e Shqipërisë, në 1997. Si hartoi Greqia ndër.hyrjen në jug të Shqipërisë në vitin 1997?

Cili ishte plani? Trag.jedia e Otrantos, mas.akra e Levanit, për.gjakja e Cërrikut…1997 pjesa e dytë Pavarësisht se kanë kaluar 23 vjet do.sja e marsit 1997 vazhdon të qëndroj e mby.llur dhe shumë ngjarje ende të er.rëta….

Çfarë ndodhi në Vlorë e Tiranë ? Trag.jedia e Le.vanit, Otrantos… Perg.jakja e Cerrikut…. Roli i nëndheshëm i Greqisë dhe ndër.hyrja e kryeministres turke… Reporti i Bashkim Gazidedes per nde.rhyrjen e agjen.turave te huaja… 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë