Shqiptarja që s’u plak kurrë, s’do ta besoni sa vj eçe është Valbona Selimllari

LAJME

Ajo është M iss-i i parë shqi ptar dhe siç duket, e ka bërë në plan të mos ndryshojë kurrë pamjen e saj.

Në një intervistë sot për “Wake Up” në Top Channel, ikona e bukurisë shqiptare ka folur rreth jetës së saj. Ajo ka treguar se ka qenë shumë gjumashe kur ka qenë st udenteNë fakt edhe sot vazhdon të j etë e tillë, por kur ka imp enjime të r ëndësishme nuk e ka aq pr oblem zgj imin e mëngjesit.

Gjithsesi, Valbona ka treguar për herë të parë se ka e kanë përj ashtuar një vit në shkollë, për shkak të gjumit të mëngjesit. Ajo është shprehur se ky është një g abim i madh, por që kjo gjë ka ndodhur.

Më kanë përj ashtuar, kam një vit të h umbur prej gj umit të mëngjesit. Është g abim i madh. Kijeni parasysh, ga bim shumë i madh”.Ajo ka folur edhe për m oshën e saj.Nuk ka asgjë për t’u fsh ehur. Unë jam e ’72-shit, ndonëse kudo ma shkruajnë ’73-shi.’Pra, nëse i bëjmë llo garitë mirë, Selimllari është 45 vj eçe si dhe ka edhe 3 fëmijë…