Rrëfimi I I “Beni Ecën Vetë” Per Jetën Në Amerikë. Shume E Presin Llotarine Amerikane Por..