NG USHLLIME / Ko legët e tij ndan lajmin e ‘Hi dhur’ për këngëtarin Muharrem Ahmeti?

LAJME

Këngëtari i njohur Muharrem Ahmeti, po kalon një si tuatë të vë shtirë. Këngëtari gj endet i shtr uar në sp ital dhe fa nsat janë al arrmuar nga fjalët që po qa rkullojnë për të.

Pas pë rhapjes së lajmit se ai ka kaluar një a ta k në ze mër, menjëherë ka ardhur re agimi i mikut të tij të ngu shtë, në rrjete .

Në gje ndje jo të mirë, postimi i fundit i Muharrem Ahmetit është pr ekës. Këngëtari njohur i muzikës ta llava, Muharrem Ahmeti, nd odhet në gje ndje jo të mirë sh ëndetësore në spi tal.