Hekal fshati me njerëz fisnik dhe mikëpritës.”Jemi të butë edhe pse çik serioz më shumë se ç’duhet” (Video)