Gruaja tregon s ekretin: Ja me çfarë e sh ërova kan cerin për 5 muaj

LAJME

Ann Cameron, autorja e 15 librave për fëmijë ka sh ëruar ka ncerin e saj në fazën e katërt vetëm me lëng karrotash.

“Unë besoj nga përvoja ime personale se karota mund të sh ërojë kan cerin dhe madje shumë shpejt, pa ki mioterapi, rr ezatim apo ndryshime të ushqimit”, është shprehur Cameron.

Me 6 qershor të vitit 2012 ajo i’u nënshtrua një o peracioni ndaj kan cerit të fazës së tretë në zorrën e tra shë dhe ajo kishte vendosur ti nd ahej k imioterapisë e pas kësaj ishte ndjerë mirë deri në 6 nëntor 2012. Kan ceri kishte kaluar në fazën e katërt dhe ishte përhapur edhe në m ushkëri e mjeku i saj parashikoi 2 deri në 3 vite jetëgjatësi për Ann.

Ajo kishte kuptuar se rr ezatimi do të jetë i kotë, kimioterapia kishte qenë vetëm rekomandim por nuk do t’ia rriste jetëgjatësinë. Mj erisht burri i saj kishte vde kur nga ka nceri në mushkëri në vitin 2005 dhe çifti kishte përdorur rreth 20 substanca të ndryshme brenda një periudhe 6 mujore me synim për t’a ndihmuar atë, por ishte e kotë. Andaj Ann kishte nisur një fushatë intensive për të gjetur diçka natyrale që e l ufton ka ncerin.

Me 17 n ëntor, ajo filloi përdorimin e lëngut të karrotës, 5 pound ose rreth 2.3 litër në ditë. Ajo fillonte në mëngjes me një gotë e pastaj me besnikëri e përdorte gjatë gjithë ditës.Ann nuk kishte kimioterapi, as rr ezatim dhe as modifikime tjera dietike përveç lëngut të karrotës, ajo vazhdoi të hante mish dhe shpesh hante edhe ushqime jo të sh ëndetshme, duke përfshirë edhe akulloret.

Ann theksoi, “Unë nuk rekomandoj akullore për njerëzit me ka ncer, por vetëm dua të tregoj se si lëngu i karrotave ka ndryshuar jetën time, duke përfshirë lutjet e mia dhe e nergjinë e mirë që e kam marrur nga miqët e mi”. Në një CT të kryer me 27 nëntor 2012 tek Ann është vërejtur se nyjet l imfatike ishin fryrë.Por, pas 8 javësh përditshmëri të lëngut të karrotave një CT tjetër tregoi se t umoret kanc eroze kanë ndaluar rritjen, disa tu more kishin pasur tkurrje dhe ka pasur një reduktim në nyjet limfatike që ishin të fryra