Fatmira Breçani Nuk Kursen LOtët Në Studio, Tregon DhImbjen E Madhe: Kanë Kaluar Vite Por Akoma E Kujtoj…!!

Në rubrikën “Në m undsh” për ABC, Fatmira Breçani tregoi për njërën prej vësh tire sive më të mëdha që ka kaluar e cila ishte nda rja nga j eta e nënës së saj.Këngëtarja e njohur tha se përtej çdo vësh ti rësie që kanë ka luar, kjo ka qenë më e madhja.

Kjo pasi e ëma kishte qenë në moshë tepër të re kur ishte lar guar nga je ta, ndërsa pak kohë para kësaj hum bje edhe babai i saj ishte nda rë nga j eta.“Kur ka ndë rruar je të nëna kam qenë më e pj ekur në moshë..

Ne kemi qenë shumë fëmijë, por hu mbja e saj ka qenë diçka shumë e madhe për mua sa që edhe sot, kur kanë kaluar shumë vite, ende e mendoj.