Dude Balje ”Habit” Te Gjithe Me Fjalet Qe I Tha Shefqet Krasniqit Pas Deklarates Se Tij Qe ‘Gruaja E Ka Vendin Ne Kuzhine’

LAJME

Duda Balje ka komen.tuar deklaraten qe u be shume e madhe ne media por edhe tek te tje.ret nga Hoxhe Shefqet Krasniqi.

Ajo ne nje inter.viste ka thene se teo.loget duhet te kene shume kujdes ne prezan timet publike.

Teologet, e ne kete ra.st hoxha Shefqet Krasniqi ne prezan.timet publike duhet te kene me shume kujdes ne pohimet e tyre. Grate siç jane: Majlinda Kel.mendi, Rita Ora, Dua Lipa, Vasfije Kras.niqi, por edhe te gjitha grate jane krenaria, dinji.teti dhe vlera e shtetit te Kosoves., deklaroi Dude Balje.

Shefqet Krasniqi ne nje inter.viste televizive javen e kaluar, kishte dekla.ruar se burrat jane per oda e gra.te per kuzhine.
Kjo dekla rate e tij u cilesua si seksiste dhe mori reagime nga njerez te ndry.shem te sferes publike.

Ne inter.visten dhene Balje ka fo.lur edhe per tema te tjera, siç jane vota e saj per Qeve.rine Kurti, perpla sjet qe kishte me Adriana Hoxhiq, per ligjin per konfis.kimin e pasurise se jashte ligjshme dhe tema te tjera…