“Do zhdu.ken qytete…”/ Vjen paralajmërimi nga shkencëtarët: Çfarë do të ndodhë me Tokën

LAJME

“Do zhdu.ken qytete…”/ Vjen paralajmërimi nga shkencëtarët: Çfarë do të ndodhë me Tokën

Qytetet më të mëdha bregdetare në botë rrezikojnë të zhd uken për shkak të ndryshimit të klimës, sipas panelit këshillues të KB për shkencën klimatike.

Një draft rap ort i pabotuar, parë ekskluzivisht nga AFP, zbulon se nivelet në rritje të detit mund të prekin qindra miliona njerëz që jetojnë në zona urbane deri në vitin 2050. Ndërsa toka nxehet dhe akulli shkrihet, detet do të rishikojnë hartën e botës duke detyruar shumë nga shtëpitë të brak tisen përfundimisht, parashikojnë shkencëtarët, qytete të tëra do të duhet të braktisen për shkak të përmbytjeve.

Shumë nga qytetet kryesore të botës janë midis atyre që kër.cë.no.hen duke përfshirë Mumbai, Xhakarta, New York, Tokyo, Lagos, Shanghai, Miami dhe Dhaka. Ata që janë më pak të aftë të mbrojnë veten do të godi.ten më rë.ndë.

Edhe nëse ngrohja globale mbahet nën 2 gradë Celsius të rënë dakord në 2015 në Paris, shkencëtarët e KB për klimën parashikojnë që nivelet e detit mund të jenë deri në 60 cm më të larta deri në fund të shekullit. Kjo e shoqëruar me motin gjithnjë e më eks trem do të thotë që toka aktualisht në të cilën banojnë 300 milion njerëz do të jetë e prekshme nga përmb ytjet vjetore deri në vitin 2050.

Qytetet si Venecia dhe Xhakarta tashmë po fun dosen, ndërsa kombet ishullore të ulëta në Paqësor rrez ikojnë të zhd uken nën valë. Raporti i Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (IPCC) thotë se “zgjedhje të vësh tira do të duhet të bëhen pasi niveli i detit vazhdon të rritet, përmb ytjet dhe stuh itë e stuh ive bëhen më të shpeshta dhe inten sive, ngrohja rrit aciditetin e oqeanit dhe intensifikon valët e nxehtësisë.”

Pa adaptim ndaj ngritjes së nivelit të detit, lloji i skenarit më të keq llogariti dëmet ndërmjet 1.6 dhe 3.2 trilionë dollarë deri në vitin 2050 për 136 qytetet më të mëdha bregdetare në botë. Deri në 140 zona të trashëgimisë botërore janë gjithashtu në rrezik përmbytjesh, kryesisht në Mesdhe.

Raporti thotë se zvogëlimi i emetimeve tani mund të zvogëlojë rrez.iqet por “rritja e nivelit të detit po përshpejtohet dhe do të vazhdojë për mijëvjeçarë”, thotë ai. Ga.zrat serë tashmë në ajër kanë pjekur në thelb sa ujërat tona do të rriten para vitit 2050.