web stats Do shtangni! Punonte jashtë dhe i dërgonte para të fejuarës për ti ruajtur, por vazja i bënë ‘GROPEN’ – News