DH IMBJE E MADHE | Erdogan shfaqet në p ublik në gjendje jo të mirë sh ëndetësore… KREJT TURQIA NE P ANIK (VIDEO)

LAJME

DH IMBJE E MADHE | Erdogan shfaqet në p ublik në gjendje jo të mirë sh ëndetësore… KREJT TURQIA NE P ANIK (VIDEO)

Turqia është al armuar nga një video që tregon Pr esidentin Rexhep Tajip Erdogan duke ecur me vë shtirësi.Ai ka qenë pjesmarrës në një k onferencë në Stamboll, kur është l arguar nga skena, shihet që me vë shtirësi ecën, teksa mbahet edhe nga b ashkëpuntorët e tij që e shoqërojnë.

Ra p ortimet në mediat turke konfirmojnë se pr esidenti turk nuk është në gjendjen e tij më të mirë, pasi shë ndeti i tij po pë rballet me p robleme, edhe pse nuk r aportohet se nga çfarë v uan pr esidenti.Pamjet KE TU.