Çduhet Të Bësh Kur E Dëgjon Gjelin Apo Gomarin Natën Te Kendoj? Mesoje Sepse Eshte Me Rendesi

LAJME

Çduhet Të Bësh Kur E Dëgjon Gjelin Apo Gomarin Natën Te Kendoj? Mesoje Sepse Eshte Me Rendesi

Çduhet Të Bësh Kur E Dëgjon Gjelin Apo Gomarin Natën Te Kendoj? Mesoje Sepse Eshte Me Rendesi DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin natën te kendoj..? Mesoje sepse eshte me Rendesi.Kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën!Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

“Kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojini Allahut prej të mirave të Tij dhe shpresoni prej Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëll. E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej shejtanit, sepse ai ka parë shejtan.”“Sahihah” (3183)Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..