Befason Vuçiq: Jam për kufijtë ek zistues në Ballkan, “me Kosovën br enda Serbisë”

LAJME

Befason Vuçiq: Jam për kufijtë ek zistues në Ballkan, “me Kosovën br enda Serbisë”

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka de klaruar se nuk e ka parë dokumentin “m on-paper” që pr etendohet se ishte do.rëzuar në Bruksel pr esidentit të Këshillit

Evropian, Charles Michel, nga kryeminsitri slloven Janez Jansha, e sipas të cilit parashihet që Republika Srpska t’i bashkangjitet Serbisë, kurse Kosova Shqipërisë.

Presidenti serb ka thënë se ang.azhohet për kufijtë ek zistues të Serbisë, me Kosovën brenda dhe me Bosnjën dhe Hercegovinën me Re.publikën Srpska.