Ata degjonin nje ze te q.ud.it.shem cdo nate ne mal, kur shkuan te shohin se cfare ishte, mbeten me goje hapur nga ajo qe zbul.uan

LAJME

Tri.nity Sm.ith dhe bash.kë.qyte.tarët e saj dëgjuan br.it.mën e një qe.ni që vinte nga një mal i Ko.lorad.os në Shte.tet e Bash.kuara.

Vajza është një adhuruese e madhe e kafs.hë.ve dhe menjëherë donte të bënte diçka për të.Në atë pjesë të malit nuk ka as shtëpi as njerëz, kështu që është mjaft e pam.undur që një qen të jetë atje vetëm dhe për këtë arsye shumë besonin se ishte ujk.Por kishte një arsye të mirë për të shkuar në m.al për të kontrolluar. Disa javë më parë,

vetëm në atë zo.në, kishte hum.bur një qe.n me emrin Ch.loe. Por edhe pse shanset që të ishte me të vërtetë Chloe ishin shumë të pakta, Trin.iteti kishte vendosur të shkonte e të shihte.Sapo ajo arriti në majë të malit ajo dëgjoi përsëri atë thirrje, por nuk mund të kuptonte se ku mund të dilte, sepse ishte shumë larg.Pas disa orësh, ishte tepër vonë dhe Trinity-t duhej të ndërpriste menjëherë kërkimin. Të nesërmen ajo u ngjit përsëri në mal, kësaj radhe shoqërohej nga miku i saj Sean Nichols.Ata ecën për një kohë të gjatë duke u përpjekur për të marrë vëmend.jen e qenit, por pa marrë ndonjë rezultat.

Vetëm kur ata ishin gati të h.iq.nin dorë, ata dëgjuan diçka, ishte an.ke.sa e një qeni.Këtë herë ata ishin në gjendje të kuptonin burimin nga vinte zëri dhe nxituan në atë zonë.Pas pak, ata panë tr.up.in e një qeni shumë të hollë që shtrihej mbi një shkëmb,. Ishte e qartë se kaf.sha e dob.ët kishte nevojë për ndih.më, dhe nëse Sean dhe Trinity nuk do ta kishin gjetur, ai nuk do të mb.ijet.on.te më gjatë.

Në atë moment ata nuk e dinin ende, ashtu siç kishte dyshuar Trinity, ishte Chloe, qen.i 14-vjeçar i cili kishte shkuar në një ekskursion me zonjën e saj gjashtë javë më parë dhe kishte hum.bur.Pas zhd.uk.jes së tij, familjarët e kishin kërkuar atë kudo për disa javë, por pas një kohe ata kishin hu.mb.ur shpre.sën për të gjetur gjal.lë qenin e tyre të dashur.Për Chloe-n, gjashtë javët e kaluara vetëm në mal kishin qenë shumë të vë.sh.tira dhe kishin test.uar tru.p.in e saj. Në fakt, kur e gjetën ai peshonte vetëm 12 kilogramë dhe ishte ko.ckë dhe lëk.urë.

Trinitety dhe Sean e morën Chloe-n në makinë dhe, në udhëtimin e kthimit, ata vendosën në rrjetin social lajmin për gjet.jen e qenit që po qa.nte gjatë natës.Shpejt lajmi arriti tek pronarët e Chloe-s, të cilët menjëherë kontaktuan Trinitetin për ta informuar atë se ishte qeni i tyre i hum.bur.Ata kishin vendosur të takoheshin në një parkim përgjatë rrugës dhe kur arritën Sean dhe Trinity, gjetën pronarët e Chloe-s me lot në sytë e tyre.Kur një qen i vj.etër si Chloe hu.mbet pes.hën,

ek.ziston rr.eziku që ai nuk mund të shër.ohet. Por kjo vajzë është një lu.ftët.are dhe vetëm pak ditë pas gjetjes së saj, ajo tashmë po shë.rohet.Trinitety dhe Sean shpesh e vizitojnë qenin dhe janë bërë miq të mirë. Megjithatë, Chloe ende nuk e ka ri.fit.uarr plotësisht shëndetin e saj, por ajo është në rrugë të mbarë.Nëse ajo arriti të mb.ijet.ojë vetëm gj.ash.të javë në mal, tregon se ajo mund të kapërcejë çdo gjë.Një falënderim i madh për Trini.tetin për ndjekjen e instink.teve të saj dhe për të mos heq.ur dorë ku.rrë. Është njerëz si ajo që e bëjnë këtë botë një vend më të mire